جلسه ۱۰رپیدماینر: آموزش پیش بینی با الگوریتم های شبکه عصبی و SVM در رپیدماینر

جلسه ۱۰رپیدماینر: آموزش پیش بینی با الگوریتم های شبکه عصبی و SVM در رپیدماینر

جلسه ۱۰رپیدماینر: آموزش پیش بینی با الگوریتم های شبکه عصبی و SVM در رپیدماینر

بعد از خرید دوره آموزشی، به ویدئو های اصلی این دوره دسترسی خواهید داشت.
اگر در این دوره قبلا ثبت نام کرده اید، برای دسترسی به ویدئو های اصلی این دوره، بر روی دکمه ورود کلیک نمایید.
هزینه دوره آموزشی :
269,200 تومان
260,000 تومان

جلسه ۱۰: آموزش پیش بینی با الگوریتم شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان در رپیدماینر

در این جلسه آموزشی از مجموعه جلسات دوره آموزشی رپیدماینر، به آموزش پروژه محوری در ارتباط با پیش بینی رخدادهای آینده بر روی دیتاستی مثل دیتاست بار مصرفی برق، با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین شبکه عصبی و ماشین بردرا پشتیبان، پرداخته شده است. در این جلسه آموزشی ضمن تشریح کامل الگوریتم های محبوب پیش بینی در رپیدماینر، کنترل های Read Excel، کنترل Multiply، کنترل Sampling(Stratified)، کنترل Apply Model، الگوریتمNeural Network و Support Vector Machine  مورد بررسی قرار گرفته شده است.

مراحل موجود جهت پیش بینی رخدادهای آینده در آموزش پیش بینی با الگوریتم شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان در رپیدماینر عبارتند از:

 • وارد نمودن دیتاست برق مصرفی منطقه جنوب ایران به کنترل Read Excel
 • توزیع داده ها از طریق کنترل Read Excel به کنترل Multiply
 • تفکیک نمونه های آزمایشی با استفاده از کنترل Sampling(Stratified)
 • آموزش الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) و تولید مدل آموزشی
 • ارزیابی الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) و ارسال نمونه ها به کنترل Apply Model
 • مشاهده نتایج مربوطه

لازم به ذکر است که کلیه موارد فوق یک مرحله نیز به جای الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) از الگوریتم SVM استفاده شده است. در آموزش پیش بینی با الگوریتم شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان در رپیدماینر یک مرتبه فرآیند پیش بینی با استفاده از SVM و یک مرتبه نیز با الگوریتم شبکه عصبی انجام شده است.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این جلسه آموزشی، در ادامه آمده است:

برخی از مهمترین مباحثی که در این دوره آموزشی تشریح می گردد عبارتند از:

 • آشنایی کامل با نحوه پبش بینی رخداد های آینده با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر
 • آشنایی کامل با نحوه پبش بینی رخداد های آینده با استفاده از الگوریتم SVM در رپیدماینر
 •  
 • تشزیح کنترل Sampling(Stratified)
 • تشریح مجدد کنترل های Read Excel، کنترل Multiply، کنترل Sampling(Stratified)، کنترل Apply Model

این آموزش برای رشته های زیر مفید است:

دوره های آموزشی نرم افزار داده کاوی رپیدماینر از جلسات مقدماتی تا سطوح متوسطه و پیشرفته برای رشته هایی ذیل مناسب و مفید می باشد.

– رشته کامپیوتر گرایش های نرم افزار، سخت افزار و معماری

– رشته تجارت الکترونیک

– رشته برنامه نویسی

– رشته فناوری اطلاعات

– و سایر رشته های مرتبط

پیش نمایش و دانلود فیلم کمک آموزشی:

جلسه ۱۰رپیدماینر: آموزش پیش بینی با الگوریتم های شبکه عصبی و SVM در رپیدماینر

در این جلسه آموزشی از مجموعه جلسات دوره آموزشی رپیدماینر، به آموزش پروژه محوری در ارتباط با پیش بینی رخدادهای آینده بر روی دیتاستی مثل دیتاست بار مصرفی برق، با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین شبکه عصبی(Neural Netw/or/k) و ماشین بردرا پشتیبان(SVM)، پرداخته شده است.
مطالب آموزشی

مشاهده همه مطالب