ویراستاری پایان نامه

ویراستاری پایان نامه

ویراستاری پایان نامه

منظور از ویراستاری پایان نامه چیست؟

منظور از ویراستاری پایان نامه ، تبدیل مستندات و محتویات تهیه شده توسط دانشجویان به قالب استاندارد و شیوه نامه دانشگاه است. بطوریکه، محتویات تهیه شده به یک استاندارد تعیین شده توسط دانشگاه در قالب فایل وورد تهیه گردد. برخی از دانشگاه ها دارای 3 فصل، 5 فصل و بعضی 6 فصل را برای ارائه پایان نامه دانشجویان تعیین نموده اند. با توجه به اینکه اغلب دانشگاه های مرتبط به ، 5 فصل را برای دانشجویان تعریف می کنند، ما نیز به صورت پیش فرض 5 فصل را در نظر گرفته ایم.

 

ساختار پایان نامه ارشد و رساله دکتری 

یک پایان نامه ارشد یا رساله دکتری  دارای ساختاری استاندارد است که در بخش ذیل به صورت مشترک، این ساختار ارائه گردیده است:
1- صفحه به نام خدا
2- صفحه عنوان و اطلاعات دانشجو
3- برگ اصالت و مالکیت اثر
4- برگ تایید هیئت داوران
5- صفحه تقدیم
6- صفحه سپاسگزاری
7- صفحه چکیده فارسی و کلمات کلیدی
8- فهرست مطالب
9- فهرست اشکال
10- فهرست جداول
11- فهرست رابطه ها
12- فصل اول (کلیات تحقیق)
      - مقدمه
      -  بیان مسئله تحقیق
      - اهمیت و ضرورت تحقیق (در صورت وجود)
      - سوالات تحقیق
      - فرضیات تحقیق
      - اهداف تحقیق
      - جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
      - ساختار پایان نامه

 

13- فصل دوم (ادبیات تحقیق)
      - مقدمه فصل دوم
      - مقدمات و تئوری طرح تحقیق و موضوع پژوهش
      - خلاصه فصل

 

14- فصل سوم (سوابق پیشین)
      - مقدمه
      - سوابق پیشین داخلی و خارجی
این فصل در برخی از دانشگاهها به صورت جداگانه مطرح شده که در این شرایط، پایان نامه در قالب 6 فصل مطرح می گردد. در اغلب دانشگاه ها این فصل با فصل 2 تلفیق شده و سوابق پیشین در انتهای فصل دوم مطرح می گردد.

 

15- فصل چهارم ( تشریح روش پیشنهادی | موارد و روشها)
      - مقدمه
      - تشریح کامل روش پیشنهادی با ارائه فلوچارت، شکل، رابطه و توضیحات دقیق در ارتباط با روش پیشنهادی پژوهش
      - معیار های ارزیابی
      - خلاصه فصل

 

16- فصل پنجم (ارزیابی و تحلیل نتایج روش پیشنهادی)
      - مقدمه
      - ابزار شبیه سازی
      - مشخصات سیستم شبیه سازی 
      - ارائه نتایج بدست آمده
      - تحلیل نتایج در قالب نمودار و اشکال آماری
      - تحلیل یافته های تحقیق
      - خلاصه فصل

 

17- فصل ششم (نتیجه گیری و پیشنهادات آینده)
      - مقدمه
      - خلاصه تحقیق
      - نتیجه گیری
      - پیشنهادات آینده

 

ویراستاری، بازخوانی و ویرایش پایان نامه 

نگارش یک دستورالعمل مشخص و واحد برای هر دانشگاه به‌منظور بهبود کیفیت و یکسان‌سازی تهیه و تدوین پایان‌نامه‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری  برای امکان استفاده بهتر و بهینه توسط سایر دانشجویان جهت ادامه راه علمی دانشجویان قبل از خود است. لذا سایر دانشجویان نیز در تهیه و نگارش پایان‌نامه خود ملزم به رعایت و اجرای این دستورالعمل واحد می‌باشند.

علاوه بر چیدمان پایان‌نامه بر اساس شیوه نامه دانشگاه، ازآنجاکه پایان‌نامه تدوین شده توسط شما، حکم سند علمی دوران تحصیل کارشناسی ارشد و دکتری شما را دارد، لذا نبود اطمینان از غلط املایی و نگارشی و همچنین چیدمان صحیح جهت دفاع و کسب نمره قبولی علاوه بر محتوای علمی پربار، بسیار مهم خواهد بود که برای رفع این مهم، مرکز ترجمه و نگارش محتوای خدمات ویرایش پروپوزال پایان نامه و چیدمان آن را در دستور کار خود قرار داده است.
دانشجویان گرامی  می‌توانند اقدام به ثبت سفارش و درخواست چیدمان و ویرایش پایان‌نامه علمی خود نمایند.

 

بنابراین تیم پژوهشی  رایان تزیز آمادگی حضور جهت مشاوره ، ویرایش نگارش فنی پروپوزال  را اعلام می دارد. به منظور ثبت درخواست مشاوره و آموزش پایان نامه، ویرایش نگارش فنی پروپوزال  کافیست از طریق روشهای ثبت سفارش در سایت اقدامات لازم را مبذول نمایید.