'>

دوره آموزشی پروپوزال نویسی

دوره آموزشی پروپوزال نویسی
هزینه دوره آموزشی :
239,500 تومان
399,000 تومان

دوره آموزشی پروپوزال نویسی

در  بسته آموزشی پروپوزال نویسی که در قالب 15 جلسه آموزشی هم به صورت متنی و هم ویدئویی تهیه شده است، کاربران می توانند در یک روز آموزش کامل پروپوزال نویسی را فرا گیرند. در این بسته آموزشی، کلیه مراحل پروپوزال نویسی توسط استاد بهنام حیدری از جمله برجسته ترین محقق و پژوهشگر در سطوح ارشد و دکتری به صورت کامل و به صورت پروژه محوری تشریح شده است. 

در بسته آموزشی پروپوزال نویسی که به پکیج ویژه "همیار پژوهان پلاس" معروف است، کلیه بخش های پروپوزال  که در بخش ذیل ارائه شده است به صورت کامل همراه با مثال عملی تدریس شده است:

  1- انتخاب مقاله پایه و تعیین موضوع پروپوزال

  2- بیان مسئله تحقیق

  3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  4- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

  5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

  6- اهداف مشخص تحقیق

  7- فرضیه های تحقیق

  8- نام بهره وران در پروپوزال

  9- تعریف واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی پروپوزال ها

  10- روش شناسی تحقیق

  11- متغیر های تحقیق

  12- روش و ابزار گردآوری داده ها

  13- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

  14- روش تجزیه و تحلیل داده ها

  15- زمانبندی فعالیت تحقیق

در این بسته آموزشی که شامل 15 جلسه آموزشی و پروژه محور است به صورت تخصصی و دقیق، نحوه نگارش پروپوزال به صورت ساده و کامل تدریس شده است. پس از خرید هر دوره آموزشی، می توانید جهت دریافت مشاوره رایگان با شناسه تلگرام @rayanpejuhan پیام داده و با محقق و مدرس مکاتبه نمایید.


مزایای بسته آموزش ویدئویی پروپوزال نویسی:

برخی از مهمترین مزایای بسته آموزش ویدئویی پروپوزال نویسی عبارتند از:

 - تسلط کامل بر محتویات و بخش های پروپوزال جهت ارائه با اساتید داور و استاد راهنما

  - امکان نگارش پروپوزال خود در سطح ارشد و دکتری در کمتر از یک هفته

  - امکان مشاوره سایر دوستان و هم دانشگاهیان به صورت ساده و کامل

 - امکان ارائه داوری بر سایر پروپوزال ها و بهبود محتویات آن

با خرید این بسته آموزشی می توانید از تخفیف های ویژه تیم رایان پژوهان و سامانه رایان تزیز بهره مند شده و به صورت نامحدود مشاوره رایگان از محقق دریافت نمایید. تیم پژوهشی رایان تزیز این امکان را برای خریداران فراهم آورده است که با خرید این بسته آموزشی، تا هر زمانی مشاوره رایگان بگیرند و مشکلاتشان را در قالب ویس مطرح کرده و پاسخ را دریافت کنند.

بعد از خرید دوره آموزشی، به ویدئو های اصلی این دوره دسترسی خواهید داشت.
اگر در این دوره قبلا ثبت نام کرده اید، برای دسترسی به ویدئو های اصلی این دوره، بر روی دکمه ورود کلیک نمایید.
هزینه دوره آموزشی :
239,500 تومان
399,000 تومان
نمونه ویدئو های موجود در این دوره

جلسه 1: آموزش انتخاب مقاله پایه و تعیین موضوع پروپوزال

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه انتخاب مقاله پایه و تعیین موضوع پروپوزال آموزش داده شده است. میتوانید جهت خرید این پکیج آموزشی از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.

جلسه 2: آموزش نحوه نگارش بیان مسئله تحقیق

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش بیان مسئله تحقیق آموزش داده شده است. میتوانید جهت خرید این پکیج آموزشی از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.

جلسه 3: آموزش نحوه نگارش اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش اهمیت و ضرورت انجام تحقیق آموزش داده شده است. میتوانید جهت خرید این پکیج آموزشی از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.

جلسه4: آموزش نحوه نگارش مرور ادبیات و سوابق تحقیق

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش مرور ادبیات و سوابق تحقیق آموزش داده شده است. میتوانید جهت خرید این پکیج آموزشی از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.

جلسه5: آموزش نحوه نگارش جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق آموزش داده شده است. میتوانید جهت خرید این پکیج آموزشی از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.

جلسه6: آموزش نحوه نگارش اهداف مشخص تحقیق

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش اهداف مشخص تحقیق آموزش داده شده است. میتوانید جهت خرید این پکیج آموزشی از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.

جلسه7: آموزش نحوه نگارش فرضیه های تحقیق

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش فرضیه های تحقیق آموزش داده شده است. میتوانید جهت خرید این پکیج آموزشی از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.

جلسه8: آموزش نحوه نگارش نام بهره وران در پروپوزال

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش نام بهره وران در پروپوزال در تحقیق آموزش داده شده است. میتوانید جهت خرید این پکیج آموزشی از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.

جلسه9: آموزش نحوه نوشتن تعریف واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی پروپوزال ها

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نوشتن تعریف واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی پروپوزال ها در تحقیق آموزش داده شده است. میتوانید جهت خرید این پکیج آموزشی از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.

جلسه 10: آموزش نحوه نگارش روش شناسی تحقیق

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش روش شناسی در تحقیق آموزش داده شده است. میتوانید جهت خرید این پکیج آموزشی از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.

جلسه11: آموزش نحوه نوشتن متغیر های تحقیق

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نوشتن متغیر های در تحقیق آموزش داده شده است. میتوانید جهت خرید این پکیج آموزشی از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.

جلسه12: آموزش نحوه نگارش روش و ابزار گردآوری داده ها

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش روش و ابزار گردآوری داده ها آموزش داده شده است. میتوانید جهت خرید این پکیج آموزشی از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.

جلسه 13: آموزش نحوه نگارش جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه آموزش داده شده است. میتوانید جهت خرید این پکیج آموزشی از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.

جلسه14: آموزش نحوه نگارش روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش روش تجزیه و تحلیل داده ها آموزش داده شده است. میتوانید جهت خرید این پکیج آموزشی از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.

جلسه15: آموزش نحوه تکمیل زمانبندی فعالیت تحقیق

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه تکمیل زمانبندی فعالیت تحقیق آموزش داده شده است. میتوانید جهت خرید این پکیج آموزشی از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.