طراحی پرسش نامه

طراحی پرسش نامه

طراحی پرسش نامه

چگونگی طراحی پرسشنامه 

انجام و طراحي و اجراي پرسشنامه های کمی و کیفی ، تبدیل پرسشنامه به فایل اکسل و تولید مجموعه داده از پرسش نامه تنها در دو روز کاری توسط متخصصین رایان تزیز امکان پذیر می باشد.

 

پرسش نامه  یک مقاله يا پايان نامه به دو صورت است:

- نوع اول پرسش نامه "استاندارد" است. این نوع پرسش نامه قبلا توسط محققان صوت گرفته است و به گونه ای استاندارد در دسترس همه قرار دارد.
- نوع دوم از پرسشنامه ها، پرسش نامه های "خود ساخته" است. در این نوع پرسش نامه، حالت استانداردی وجود ندارد. خود محقق می تواند بدون در نظر گرفتن روایایی و پویایی یک تحقیق اقدام به پرسش کند. محقق در این پرسش نامه ها هم می تواند از نو سوالات را طراحی کند و هم می تواند تلفیقی از چند پرسش نامه استاندارد به کار ببرد.

 

اصول طراحی پرسشنامه های خوب  بر سه محور استوار است که عبارتند از:

- نخستین محور، نگارش پرسشها را در بر می گیرد. 
- محور دوم به چگونگی دسته بندی، درجه بندی و ثبت متغیرها پس از دریافت پاسخهای پرسشنامه ها می پردازد. 
- شکل ظاهری پرسشنامه نیز سومین محور را تشکیل می دهد. 
هر سه محور مسایل مهمی در طراحی پرسشنامه به شمار می روند چرا که جهت گیری های پژوهش را به حداقل می رسانند.

 

مراحل ثبت درخواست تا تحویل فیلم آموزشی یا ویس با "رایان تزیز":

1. ثبت درخواست و ارسال مستندات موجود توسط دانشجو  از طریق راههای موجود در سایت

2. دریافت درخواست توسط کارفرمایان رایان تزیز

3. ارسال پاسخ از طریق ایمیل، واتساپ، تلگرام یا تماس تلفن های مورد تایید و ثبت شده در سایت رایان تزیز با دانشجویان

4. توافق مبلغ حق الزحمه فی مابین دانشجو و موسسه رایان تزیز

5. ارسال قرارداد از سمت رایان تزیز به دانشجو و محقق

6. واریز مبلغ توافق شده در قرارداد توسط دانشجو به حساب مدیریت رایان تزیز

7. تهیه پرسش نامه توسط محقق رایان تزیز

8. اطلاع از اتمام کار توسط کارفرمایان رایان تزیز به دانشجو مبنی بر اتمام کار

9. تسویه حساب دانشجو و در امان بودن هزینه پرداخت شده دانشجو نزد موسسه (بدون تایید دانشجو مبلغی به محقق پرداخت نمی گردد)

10. ارسال مستندات و فایل های تهیه شده توسط رایان تزیز به دانشجو

11. بررسی موارد دریافت شده توسط دانشجو

12. تسویه حساب موسسه با محقق با تایید دانشجو

 

بنابراین تیم پژوهشی  رایان تزیز آمادگی حضور جهت مشاوره طراحی پرسش نامه  را اعلام می دارد. به منظور ثبت درخواست مشاوره و آموزش پایان نامه، طرح تحقیق و طراحی پرسش نامه کافیست از طریق روشهای ثبت سفارش در سایت اقدامات لازم را مبذول نمایید.